Během života pana Dr. Martina Luthera Kinga, inspiroval miliony lidí, aby viděli mimo barvu pleti svou mimořádnou schopností mluvit. Dnes má projev "Mám sen" stále nasměrování k ideální Americe bez rasismu a nespravedlnosti. Doktor King pochopil, že jeho slovo má sílu změnit jiné. Prostřednictvím našeho projevu také můžeme ovlivnit životy lidí kolem nás. Slovo má obrovskou moc. Je zřejmé, že jedna poznámka o našem vzhledu může způsobit, že se budeme po celé hodiny cítit buď velkým nebo strašným. To, co říkáme, je důležité. To nám dává důležitou volbu, abychom se každý den dali: použijeme naše slova, abychom zvedli ostatní nebo je přivedli dolů? Konvenční moudrost říká: "Myslím, že předtím, než promluvíte." Dnes bychom možná měli říci: Se sociálními médii, jako jsou Facebook a Twitter, lidé nikdy neměli větší schopnost komunikovat s miliony dalších na celém světě.

Tak mocná jsou tvá slova| dávej pozor na to co říkáš| motivační video (Smět 2024).