V nedávné studii z Londýnské univerzity byli účastníci požádáni, aby po určitou dobu počítali své srdeční tepny a poté vyplnili dotazník o sebeobrábění. Ženy, které nejvíce počítaly, měly nejvyšší obraz těla - zatímco ti, kteří se mizeli, měli nižší tělesný obraz. Důsledkem je to, že větší pozornost a souvislost s tím, co se děje uvnitř našeho těla, je silně spojena s tím, že se cítíme dobře o sobě.

Naslouchej svému srdci (Listen to your heart cz) (Červen 2021).