Pokud někdy potřebujete důvod pracovat v klidné knihovně nebo knihkupectví, je to: Incidence srdečních záchvatů se zvyšuje o 30 procent u lidí, kteří pracují na hlasitých místech a může se zvýšit na 300 procent u žen, pokud je domov velmi hlučný také. (Takže stavební dělník, který se vydá domů na kvílení dítěte? Špatná scéna). Hladina hluku musí překročit 85 decibelů, aby se kvalifikovalo jako "hlasitý" hluk - tedy tak nahlas, že na něj musíte křičet - aby se Chatty Cathyová v práci nepočítala. Pokud však pracujete v rozmezí 85 decibelů nebo více, ujistěte se, že máte chrániče sluchu ve formě tvarovaných ušních záklopek. Mohou alespoň snížit hluk o 30 decibelů nebo více.