Trochu čerstvého vzduchu může jít dlouhou cestu, pokud jde o vaše plíce. Ale kromě menšího znečištění může růst na venkově přinést další přínos pro zdraví. Podle nedávné studie děti vystavené psům nebo hospodářským zvířatům v prvním roce života měly snížené riziko astmatu. Výzkumníci vyhodnotili celorepublikové údaje od dětí narozených ve Švédsku v letech 2001 až 2010. Zjistili, že děti ve školním věku, které byly v prvním roce života zvednuty kolem hospodářských zvířat, měly výrazně nižší riziko vzniku astmatu! Ve skutečnosti byly tyto děti s 52% méně pravděpodobné, že by vyvinuly astma, než děti, které neměly expozici. Ačkoli nejlepší přítel člověka neměl docela vliv, děti, které měly expozici psům v jejich prvním roce, bylo o 13 procent nižší pravděpodobnost astmatu ve věku šest, než děti, které neměly žádné expozice.Problematika psincového kašle (Září 2020).