Pravděpodobně víte, že mnoho lidí - žen a mužů, dívek a chlapců všech věkových kategorií - se většinou cíti hodně špatně. Pokud jste jedním z těchto lidí, máte sílu změnit svůj obraz těla a posunout ho v pozitivnějším směru. Jako součást projektu YouBeauty's Confidence Project najdete pokyny pro tři-stupňové tělesné sebevědomí: Krok 1: Postarejte se o své zdraví. Tento krok zahrnuje všechny základní prvky fyzické péče: přiměřený spánek, dobrá výživa, fitness, lékařské prohlídky apod. Ale zahrnuje také emocionální sebeobranu, jako je vyhýbání se toxickým vztahům, prosazování zdravého společenského života a péče pro vaše emocionální blahobyt jakýmkoli způsobem je nutné. Nejvíce zřejmým důvodem pro péči o vaše zdraví je, že se budete cítit lépe, být energičtější a udržovat zdravou váhu. Méně zřejmým důvodem je to, že tím, že si vezmete čas a věnujete pozornost vašim základním potřebám, posíláte mozku jemné poselství, že stojí za to úsilí - že jste cenný a hodný člověk. Snaha o dobré fyzické zdraví, dobré emocionální zdraví a lepší celkové sebehodnocení mohou zvýšit důvěru vašeho těla v proces.

11. Září - Nový Pearl Harbor - 3. část (Červenec 2024).